Thứ bảy 13/8/2022
in trang
UBND tỉnh yêu cầu điều chỉnh KHĐTC trung hạn vốn nước ngoài nguồn NSTW
 

Ngày 12/02, UBND tỉnh ban hành Công văn số 149/UBND-TM, yêu cầu điều chỉnh KHĐTC trung hạn vốn nước ngoài nguồn NSTW.

Sau khi xem xét, UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan đánh giá, đề xuất việc điều chỉnh KHĐTC trung hạn vốn nước ngoài nguồn NSTW, theo yêu cầu tại nội dung Văn bản số 658/BKHĐT-TH ngày 25/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Trình UBND tỉnh trước ngày 15/02/2019 để xem xét báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định

 
Thu Hoài