Thứ tư 21/4/2021
in trang
Tăng cường kiểm tra việc thực hiện giá bán lẻ điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà ở
 
 
UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường kiểm tra việc thực hiện giá bán lẻ điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà ở.
    
Ngày 30/8/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Chỉ thị số 07/CT-BCT ngày 28/8/2018 của Bộ Công Thương về việc tăng cường kiểm tra việc thực hiện giá bán lẻ điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà để ở.
 
Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo:
 
Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực Lai Châu và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra việc thực hiện giá bán lẻ điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà để ở trên địa bàn tỉnh theo nội dung Chỉ thị số 07/CT-BCT ngày 28/8/2018 của Bộ Công Thương.

         

 
Minh Tiến