Thứ tư 5/10/2022
in trang
Định hướng nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 7 năm 2022
 
Công văn nêu rõ: Thực hiện Công văn số 12/HĐPH-STP ngày 27/06/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh về việc định hướng nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 7 năm 2022; Văn phòng UBND tỉnh định hướng nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 7 năm 2022 như sau:
1. Tiếp tục tuyên truyền việc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các nghị quyết chuyên đề, kết luận của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là tình hình triển khai và tổ chức thực hiện các chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU, ngày 06/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; Chỉ thị số 10-CT/TU, ngày 14/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.
 
Tuyên truyền Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 07/6/2022 của UBND tỉnh về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu; tập trung tuyên truyền các hoạt động tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022; tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 08/6/2022 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2022.
 
Tiếp tục truyền thông một số chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022, trong đó truyền thông chính sách trong các dự thảo Luật như: Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); Luật Giá (sửa đổi); Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).
 
Đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; thực hiện tốt “vacxin+2K”; đẩy nhanh phục hồi phát triển kinh tế - xã hội; đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19, nhất là tiêm cho trẻ em và tiêm mũi 3, mũi 4 cho người tử 18 tuổi trở lên; mục đích, ý nghĩa, hiệu quả của việc tiêm liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) vắc xin phòng Covid -19 cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên; tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, nâng cao nhận thức của người dân, nghiêm túc thực hiện “Đã uống rượu bia - không lái xe”; triển khai thực hiện Đề án đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2021-2030; triển khai thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược phát triển nghề nghiệp giai đoạn 2021-2020, tầm nhìn đến năm 2045; triển khai Nghị định số 141/2022/NĐ-CP ngày 20/6/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 123/2020/NĐCP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
 
Tiếp tục tuyên truyền tiến độ thi công và hiệu quả việc sử dụng các công trình dự án trên địa bàn tỉnh; tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; các chương trình, dự án đầu tư trong vùng đồng bào dân tộc đặc biệt khó khăn; các hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế, tập trung tuyên truyền đẩy mạnh sản xuất vụ mùa, trồng và phát triển rừng; nuôi trồng thủy sản; các hoạt động công nghiệp, thương mại, dịch vụ; việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất…; phòng, chống sốt xuất huyết tay chân miệng có xu hướng tăng do đang bắt đầu vào cao điểm mùa dịch; vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm… Tuyên truyền hoạt động đối ngoại bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo; công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn giao thông; các quy định về tố tụng hành chính, thi hành án hành chính; tuyên truyền phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam; hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng và thuế; về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp;…
 
Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào “Thi đua thực hiện Văn hóa công sở”; hướng ứng Ngày Thế giới Phòng, chống đuối nước trẻ em hằng năm, tăng cường tuyên truyền về kỹ năng phòng, chống đuối nước trẻ em; tăng cường tuyên truyền, giới thiệu quảng bá hình ảnh miền đất, con người, văn hóa các dân tộc Lai Châu, nhất là những tiềm năng thế mạnh của tỉnh; tuyên truyền về “Năm hữu nghị Việt Nam- Campuchia 2022” và “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam- Lào 2022”.
 
Các phòng, ban, trung tâm căn cứ tình hình thực tiễn để lựa chọn nội dung và hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp đảm bảo thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Đề án, Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật được giao theo chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Phát huy vai trò của Trang Thông tin điện tử Văn phòng và Cổng Thông tin điện tử tỉnh trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi thực hiện công vụ cần chú trọng phổ biến, vận động Nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật.
 
BBT