Thứ tư 5/10/2022
in trang
Hội sách trực tuyến chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất
 
Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 232/VPUBND-HC về việc  Hội sách trực tuyến chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất.
Theo đó, Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu trưởng các phòng, ban, trung tâm trực thuộc triển khai tăng cường tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị về việc tổ chức Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Nhất, tại địa chỉ https://book365.vn; để CCVCNLĐ và Nhân dân biết tham gia.
Trong những năm qua, Ngày sách Việt Nam đã trở thành hoạt động thường niên, có ý nghĩa văn hóa, tinh thần rất lớn trong đời sống nhân dân. Hội sách trực tuyến chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Nhất năm 2022 bắt đầu từngày 19/4/2022 đến ngày 20/5/2022, tại địa chỉhttps://book365.vn, có chủ đề “Thắp lửa tri thức” với các hoạt động hội chợ, giới thiệu sách, giao lưu cùng bạn đọc và Cuộc thi “Nhà thông thái” nhằm cổ vũ cho phong trào đọc sách trên cả nước, góp phần nuôi dưỡng tình yêu của bạn với sách, lan tỏa giá trị tích cực của sách trong cộng đồng.
 
BBT