Chủ nhật 17/1/2021
in trang
Hỗ trợ đầu tư các công trình giao thông thôn bản trên địa bàn các huyện ngheo thuộc NQ 30a
 

 

Số băn bản
06
Ký hiệu
2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành
1/6/2010
Người ký
Vương Văn Thành
Trích yếu
QĐ V/v ban hành quy định hỗ trợ đầu tư các công trình giao thông thôn bản, liên thôn bản trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008
Phân loại
Quyết định

 

UserFiles/File/QD 06.rar

 

 
admin