Thứ năm 28/1/2021
in trang
Đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn Thị xã Lai Châu
 

 

Số băn bản
43
Ký hiệu
2009/QĐ-UBND
Ngày ban hành
30/12/2009
Người ký
Lò Văn Giàng
Trích yếu
QĐ V/v đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn Thị xã Lai Châu
Phân loại
Quyết định

 

 UserFiles/File/QD_ 43.rar

 

 
admin