Chủ nhật 17/1/2021
in trang
QĐ ban hành danh mục chi thường xuyên năm 2011
 

Số băn bản
28
Ký hiệu
2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành
08/12/2010
Người ký
Nguyễn Khắc Chử
Trích yếu
QĐ Về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyen ngân sách Địa phương năm 2011
Phân loại
Quyết định

 

UserFiles/File/QD 29.rar

 

 

 
admin