Thứ hai 23/5/2022
in trang
TÌNH HÌNH TIẾP CÔNG DÂN VÀ XỬ LÝ ĐƠN TỪ NGÀY 01/11/2021 - 05/11/2021
 
STT
 
Ngày tháng
Họ và tên, địa chỉ của công dân
Nội dung
Cơ quan có thẩm quyền giải quyết
Hình thức
 
1
01/11
Nguyễn Văn Năm
Tổ 3, phường Quyết Tiến,
thành phố Lai Châu
Đề nghị xem xét chuyển đổi mục đích sử dụng đất của gia đình ông Nguyễn Văn Năm tại thửa đất số 3, tờ bản đồ số 22, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu; Việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch đô thị để đảm bảo quyền và lợi ích hài hoà giữa Nhà nước và người dân
- UBND thành phố Lai Châu;
- Sở Tài nguyên và Môi trường.
Xử lý đơn
 
 
 
2
02/11
UBND huyện
Sìn Hồ
Xử lý đơn
 
 
 
3
03/11
1. Trịnh Thị Liên
Tổ 26, phường Đông Phong,
thành phố Lai Châu
 
2. Nhân dân hai bản Phìn Khò và Chà Dì, xã Bum Tở, huyện Mường Tè
 
Đề nghị gặp đồng chí Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu
 
 
Đề nghị xem xét việc không chấp thuận làm thuỷ điện Nậm Pục vì ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của Nhân dân hai bản Phìn Khò và Chà Dì, xã Bum Tở, huyện Mường Tè
 
 
 
 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND huyện
Mường Tè.
Tiếp Công dân
 
 
 
Xử lý đơn
 
 
 
4
04/11
Công an tỉnh
Xử lý đơn
 
 
5
05/11
Đề nghị xem xét việc Công ty Điện lực Lai Châu xâm phạm, phá hoại tài sản của Công ty TNHH MTV Trường Giang Lai Châu
UBND huyện
Phong Thổ
Xử lý đơn
 
 
Tổng số
06 đơn, 01 lượt tiếp công dân với 01 người

 

 
Ban Biên tập