Thứ tư 5/10/2022
in trang
Tăng cường tuyên truyền phòng, chống tội phạm liên quan đến hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
 
Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 685/VPUBND-CV về việc tăng cường tuyên truyền phòng, chống tội phạm liên quan đến hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.
Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu Trưởng các phòng, ban, trung tâm trực thuộc triển khai nội dung sau: Tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động các hành vi phạm tội và hình phạt tại Chương XX Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định về các tội phạm về ma túy, đặc biệt tuyên truyền các quy định tại Điều 250: Tội vận chuyển trái phép chất ma túy để tập trung nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân; đồng thời cảnh báo, răn đe các đối tượng khi có ý định tham gia vào việc vận chuyển trái phép các chất ma túy vềhậu quảvà các hình phạt, mức phạt bịáp dụng. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức, người lao động về hiểm họa và tác hại của ma túy, nhất là các loại ma túy tổng hợp (ma túy đá, thuốc lắc, cỏmỹ...) đối với bản thân, gia đình và xã hội. Lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy trong các cuộc họp, hội nghị, hội đàm, nói chuyện chuyên đề... về công tác phòng, chống ma túy và cách thức phòng ngừa đối với ma túy trong công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị.
Trung tâm Tin học và Công báo tăng cường đăng tin, bài tuyên truyền các nội dung vềcông tác phòng, chống ma túy trên Trang Thông tin điện tử Văn phòng và Cổng Thông tin điện tử tỉnh để công chức, viên chức, người lao động biết, thực hiện.
 
 
BBT