Chủ nhật 17/1/2021
in trang
Về việc phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi ngân sách địa phương năm 2011
 

 

Số băn bản
17
Ký hiệu
2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành
23/8/2010
Người ký
Nguyễn Khắc Chử
Trích yếu
QĐ Về việc phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi ngân sách địa phương năm 2011 và ổn định cho các năm tiếp theo
Phân loại
Quyết định

 

UserFiles/File/QD 17.rar

 

 
admin