Chủ nhật 17/1/2021
in trang
Quy định Hạn mức giao đất ở
 

Số băn bản
15
Ký hiệu
2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành
09/8/2010
Người ký
Lê Trọng Quảng
Trích yếu
QĐ ban hành Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất có vườn ao, hạn mức giao đất chưa sử dụng, đất xây dựng trụ sở cơ quan, đơn vị sự nghiệp, diễn tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Phân loại
Quyết định

 

UserFiles/File/QD 15.rar

 

 
admin