Thứ hai 23/5/2022
in trang
Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020
 

 

 
Ngày 29/11/2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2408/KH-UBND về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2016-2020.

 

      
Chủ động trong công tác phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiệu thiệt hại do thiên tai gây ra; đảm bảo sự thống nhất trong tổ chức, chỉ huy ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan theo từng lĩnh vực trên địa bàn phụ trách triển khai thực hiện tốt các nội dung của Kế hoạch số 2048/KH-UBND
 
Chi tiết Kế hoạch xem tại đây  

 
Minh Tiến