Thứ hai 23/5/2022
in trang
(HOẢ TỐC) Mời dự Hội nghị trực tuyến. Thời gian: 08h00’ (thứ 4) – ngày 17/8. (GM 86)
 
Cập nhật, 08h10’ ngày 16/8/2016 
Ngày 15/8/2016, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 86/GM-UBND mời dự họp.
 
Nội dung:
 
Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 và triển khai Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020.
             
Thành phần:
 
Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh.
 
Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Nội vụ, Tài chính, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động – Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công thương, Giao thông Vận tải, Văn phòng UBND tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Cục Thuế tỉnh.
 
Trưởng phòng, chuyên viên Sở Nội vụ (05 đại biểu do Sở Nội vụ bố trí).
 
Trưởng phòng Kiểm soát TTHC – Sở Tư pháp.
 
Phóng viên: Báo Lai Châu, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh.
 
Thời gian: ½ ngày, khai mạc lúc 08h00'(thứ 4) – ngày 17/8/2016.
 
Địa điểm:
  
Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh, tầng 2, nhà B, trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh.
 
Giao Sở Nội vụ in sao tài liệu gửi các đại biểu; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị phòng họp và các điều kiện khác phục vụ Hội nghị.
 
Minh Tiến