Thứ hai 15/8/2022
in trang
(HOẢ TỐC) Hoãn Hội nghị của BCĐ hoạt động thương mại Biên giới.
 
Ngày 01/8/2016, UBND tỉnh ban hành Thông báo (HOẢ TỐC) số 50/TB-UBND v/v hoãn Hội nghị của BCĐ hoạt động thương mại Biên giới.
  
Trước đó, ngày 29/7/2016, UBND tỉnh đã ban hành Giấy mời số 81/GM-UBND về tham dự Hội nghị của Ban Chỉ đạo hoạt động thương mại Biên giới tỉnh Lai Châu. Nhưng vì Trưởng Ban bận công tác đột xuất nên Hội nghị không tổ chức được theo đúng kế hoạch.
 
 
Minh Tiến