Thứ hai 15/8/2022
in trang
Ngày làm việc thứ hai HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.
 

Sáng nay 27/2, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 bước vào ngày làm việc thứ hai với nhiều nội dung quan trọng và tiến hành thảo luận tại Tổ. Đồng chí Nguyễn Khắc Chử - Bí Thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

   

  

Tiếp tục chương trình ngày làm việc thứ hai, các đại biểu đã tập trung thảo luận cho ý kiến vào Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết ban hành quy chế hoạt động của HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2020; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Lai Châu; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2017.

   

Theo đó, Kỳ họp đã tiến hành chia làm 3 Tổ thảo luận tập trung cho ý vào tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2016; các báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBND, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016; công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm;…

  

Ngày mai, kỳ họp sẽ tiếp tục làm việc tại hội trường và bế mạc.

   

Các đại biểu trao đổi công tác hoạt động HĐND bên lề kỳ họp

 
Thu Hoài