Thứ hai 15/8/2022
in trang
(HOẢ TỐC) Mời họp trực tuyến (GM 71)
 

 

Cập nhật, 15h35’ ngày 15/7/2016
   
Ngày 15/7/2016, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 71/GM-UBND mời dự họp.
 
Nội dung:
 
Hội nghị trực tuyến “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế” và triển khai cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp” hướng tới sự hài lòng của người bệnh.
        
Thành phần:
   
* Điểm cầu cấp tỉnh:
  
Đại diện Thường trực UBND tỉnh.
  
Đại diện Lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị: Y tế, Thông tin và Truyền thông, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Báo Lai Châu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên, UBND Thành phố Lai Châu.
  
Đại diện Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở Y tế: Chủ tịch Công đoàn ngành, Bí thư đoàn thanh niên, các phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế, các trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh, các bệnh viện tuyến tỉnh (Giám đốc, Chủ tịch công đoàn, Bí thư đoàn, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Trưởng phòng Điều dưỡng…), các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố, số lượng 30 đại biểu (Giao Sở Y tế lựa chọn và mời).
  
Phóng viên: Báo Lai Châu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
 
* Điểm cầu các huyện:
 
Đại diện Lãnh đạo UBND huyện.
  
Đại diện Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị: Liên đoàn Lao động huyện, Phòng Y tế, Huyện Đoàn, các phòng, ban, đơn vị liên quan thuộc UBND huyện.
  
Bệnh viện huyện (Trung tâm y tế): Giám đốc, Bí thư Đoàn, Chủ tịch Công đoàn; Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Trưởng phòng Điều dưỡng…
  
(Tuỳ theo quy mô phòng họp Viettel của huyện, UBND các huyện mời các thành phần tham dự Hội nghị cho phù hợp).
  
Thời gian: khai mạc hồi 08h30’ (thứ 3) – ngày 19/7/2016.
   
Địa điểm:
   
* Điểm cầu cấp tỉnh: Phòng họp trực tuyến Chi nhánh Viễn thông Viettel Lai Châu (Tầng 7 - Toà nhà Viettel Lai Châu, Đường Điện Biên Phủ, Tổ 12, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu)
 
* Điểm cầu các huyện: Phòng họp trực tuyến Trung tâm Viễn thông Viettel các huyện.
 
Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Chi nhánh Viễn thông Viettel Lai Châu để bố trí phòng họp tại các điểm cầu trong toàn tỉnh; đăng tải và sao gửi tài liệu liên quan cho các đại biểu dự Hội nghị và đảm bảo các điều kiện cần thiết khác phục vụ Hội nghị.
 
 
Minh Tiến