Thứ hai 23/5/2022
in trang
(HOẢ TỐC) Mời họp. Thời gian: 14h00’ (Chủ nhật) – ngày 10/7/2016 (GM 69)
 
Cập nhật, 09h15’ ngày 08/7/2016
   
  Ngày 087/2016, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 69/GM-UBND mời dự họp.
 
  Nội dung:
  
  Họp triển khai công tác bàn giao đối với các Ban Quản lý dự án chuyên ngành cấp tỉnh.
         
  Thành phần:
  
  Thường trực UBND tỉnh.
 
  Đại diện lãnh đạo các ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Công thương, Nông nghiệp và PTNT, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Văn hoá Thể thao và Du lịch, Lao động Thương binh và Xã hội, Đài PTTH tỉnh, Trường Trung cấp nghề, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Công ty TNHH Cấp nước Lai Châu.
 
  Giám đốc các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình: Dân dụng và Công nghiệp, Giao thông, Nông nghiệp và PTNT.
 
  Văn phòng UBND tỉnh: Lãnh đạo, chuyên viên TH.
           
Thời gian: 14h00’ (Chủ nhật) – ngày 10/7/2016.
 
Địa điểm: Phòng họp UBND tỉnh – tầng 3 – nhà B – trung tâm Hành chính Chính trị tỉnh.
 
Minh Tiến