Thứ hai 23/5/2022
in trang
Mời họp quán triệt các văn bản: Nghị định số 34/2014/NĐ-CP. Thời gian: 14h00’ (thứ 2) – ngày 20/6/20
 
 Cập nhật, 09h15’ ngày 15/6/2016
 
Ngày 14/6/2016, UBND tỉnh ban hành Giấy mời số 62/GM-UBND mời dự họp.
 
Nội dung:
  
Hội nghị quán triệt các văn bản: Nghị định số 34/2014/NĐ-CP về Quy chế khu vực biên giới đất liền, Nghị định 112/2014/NĐ-CP Quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền và các Thông tư hướng dẫn thi hành.
         
Thành phần:
  
Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh.
 
Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.
 
Cán bộ pháp chế các sở, ban, ngành, đơn vị, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn tỉnh (mỗi cơ quan 01 người).
 
Đại diện lãnh đạo UBND, lãnh đạo Phòng Tư pháp các huyện, thành phố.
 
Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, văn phòng thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chính trị viên các đồn Biên phòng.
 
Phóng viên: Báo Lai Châu, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh.
           
Thời gian: ½ ngày, khai mạc 14h00’ (thứ Hai) – ngày 20/6/2016.
 
Địa điểm: Phòng họp A3 – Trung tâm Hội nghị Văn hoá tỉnh.
 
Các đơn vị xác nhận thông tin đại biểu dự Hội nghị gửi về Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh trước ngày 17/6/2016 qua đ/c Hoàng Văn Mạnh, Phó Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh, SĐT: 0974.704.045
 
Minh Tiến