Thứ hai 23/5/2022
in trang
Phiên họp UBND tỉnh tháng 6 (lần 1)
 

 Ngày 08/6, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp tháng 6 (lần 1). Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Ngọc An chủ trì Hội nghị. 

 Tại phiên họp lần này, UBND tỉnh bàn nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2016, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016; Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ kinh phí nuôi dưỡng học sinh bán trú trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021; Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về quy định mức thu và chế độ quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Tình hình giải quyết khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016; Công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016; Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 và Công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2016; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.  

 

Mở đầu phiên họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến về công tác thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2016 thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 741.285 triệu đồng, bằng 50% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 54% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, thu nội địa ước đạt 748.020 triệu đồng, thu từ hoạt động xổ số kiến thiết ước đạt trên 13 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất hơn 81 tỷ đồng, thu lệ phí trước bạ hơn 25 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 20 tỷ đồng.

Chi ngân sách địa phương 6 tháng năm 2016 ước thực hiện 2.579,713 triệu đồng, đạt 88% dự toán HĐND tỉnh giao.

 

Về nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cần phải bổ sung và đưa ra những con số cụ thể trong thu, chi ngân sách, nhất là làm rõ các khoản chi trong xây dựng cơ bản... Đồng thời Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành trong Khối Tài chính cần quyết liệt hơn trong thu ngân sách để đảm bảo được dự toán ngân sách. Các ngành chức năng triển khai quyết liệt nhiều biện pháp quản lý, khai thác nguồn thu, chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế. Đặc biệt, là đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, cải cách thủ tục hành chính thuế đã tạo điều kiện khai thác tập trung các nguồn thu trên địa bàn, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời.

 

Về Đề án phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 các đại biểu cho rằng tính khái quát chưa cao, các thông tin, số liệu chưa chính xác, nguyên nhân tồn tại, yếu kém không thuyết phục, mục tiêu và nhiệm vụ chưa trúng. Các đại biểu đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần bám sắt các nghị quyết tam nông của Trung ương, các đề án tái cơ cấu nông nghiệp, báo cáo tổng kết 5 năm xây dựng nông thôn mới, các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân và Tỉnh ủy để làm cơ sở cho đề án và Đề án cần chú tới việc ổn định cây cao su, phát triển cây sơn tra, cây quế, cây chè trong thời gian tới và viết lại phần giải pháp cho phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.

 

Đối với việc thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016, nhiều đại biểu cho rằng, cần đầy mạnh biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc sử dụng ngân sách địa phương. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi, có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn sản xuất kinh doanh ổn định; đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước trong từng cơ quan, đơn vị, nhất là cải cách về thủ tục hành chính trong giải quyết các công việc liên quan đến Nhân dân, doanh nghiệp, giảm thời gian đi lại, hạn chế lãng phí thời gian, tiền bạc của Nhân dân.

Với các dự thảo Nghị quyết về quy định chính sách hỗ trợ tổ chức nuôi dưỡng trẻ em, học sinh ở bán trú tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu; ban hành mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021; mức thu và chế độ quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản được các đại biểu bàn, thảo luận kỹ. Nội dung tập trung vào việc mở rộng đối tượng được hưởng chính sách; định mức hỗ trợ kinh phí nuôi dưỡng cho các cơ sở giáo dục đóng trên địa bàn; các đối tượng không phải đóng, miễn, giảm học phí; mức thu phí đối với từng loại khoáng sản cụ thể...

Để giải quyết vấn đề nâng cao chất lượng nguồn lực giai đoạn 2016 - 2020, các đại biểu tập trung thảo luận thực trạng số lượng, chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh; công tác đào tạo, dạy nghề; hạn chế, kinh nghiệm và các nhiệm vụ giải pháp, mục tiêu cụ thể đối với nguồn nhân lực của tỉnh ta trong giai đoạn tới.

Đối với các dự thảo báo cáo: tình hình giải quyết khiếu nại tố cáo; kết quả phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; phòng, chống tham nhũng; công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm đã được các đại biểu cơ bản thống nhất về hình thức, nội dung.

Kết luận phiên họp, đồng chí Đỗ Ngọc An - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành sớm hoàn thiện các dự thảo tờ trình, nghị quyết, đề án, báo cáo trình HĐND tỉnh và các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thời gian tới, các sở, ban, ngành tỉnh phấn đấu hoàn thành cao nhất và đảm bảo chủ động, cân đối trong điều hành nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương trên đia bàn; tiếp tục thực hiện các biện pháp thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; tập trung lồng ghép các nguồn vốn, huy động có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển sản xuất, cơ sở hạ tầng trong xây dựng nông thôn mới; phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng trên cả 3 yếu tố cơ bản: sức khỏe, kỹ năng nghề nghiệp, đạo đức và có cơ cấu hợp lý, đáp ứng theo nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh…

 
Thu Hoài