Thứ hai 23/5/2022
in trang
Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH tại Lai Châu
 

Ngày 07/6, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 989/KH-UBND, Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tại tỉnh Lai Châu

I. Thành phần Đoàn công tác

1. Đồng chí Dương Quyết Thắng, Uỷ viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc NHCSXH - Trưởng đoàn.

2. Đồng chí Nguyễn Đức Vui, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ NHCSXH – Thành viên.

3. Đồng chí Hoàng Minh Tế, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH – Thành viên.

4. Giám đốc một số Ban chuyên môn nghiệp vụ tại Hội sở chính.

II. Nội dung làm việc

Đánh giá kết quả hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

III. Nội dung Kế hoạch

1.     Ngày 12/6/2016

- 14h00: Đón Đoàn công tác tại Nhà khách Hương Phong.

Thành phần:

- Lãnh đạo Ngân hàng CSXH tỉnh;

- 19h00: Tiếp cơm Đoàn công tác tại Nhà khách Hương Phong.

Thành phần:

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban đại diện NHCSXH tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh;

- Tập thể lãnh đạo và Trưởng các phòng chuyên môn NHCSXH tỉnh.

2. Ngày 13/6/2016

- 07h30: Đoàn công tác làm việc với cán bộ chủ chốt tại Ngân hàng CSXH tỉnh.

Thành phần:

- Cán bộ chủ chốt NHCSXH tỉnh.

- 10h00: Đoàn công tác làm việc với Lãnh đạo tỉnh.

Địa điểm: Phòng họp 9B – Tầng 9 – Nhà A - Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh.

Thành phần:

- Đại diện Thường trực Tỉnh uỷ;

- Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Trưởng Ban đại diện NHCSXH tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng UBND tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Tỉnh đoàn thanh niên;

- Tập thể lãnh đạo NHCSXH tỉnh;

- Phóng viên: Báo Lai Châu, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh.

       - 11h30: Tiếp cơm Đoàn công tác tại Nhà khách Hương Phong.

Thành phần: Như thành phần làm việc.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Ngân hàng CSXH tỉnh tổ chức đón tiếp và đảm bảo các điều kiện ăn, nghỉ, làm việc cho các thành viên Đoàn trong thời gian công tác tại Tỉnh.

- Ngân hàng CSXH tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị báo cáo làm việc với Đoàn công tác; phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ chuẩn bị phòng làm việc.

Kế hoạch này thay cho Giấy mời.

 
Thu Hoài