Thứ hai 23/5/2022
in trang
Mời họp. Thời gian: 08h00’ – thứ 6, ngày 20/5/2016 (GM 50)
 
Cập nhật, 15h20’ ngày 16/5/2016
Ngày 17/5/2016, UBND tỉnh ban hành Giấy mời số 50/GM-UBND mời dự họp hội nghị trực tuyến của Chính phủ.
 
Nội dung:
  
Hội nghị trực tuyến “Sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 2166/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch hành động phát triển y, dược cổ truyền Việt Nam đến năm 2020”
     
Thành phần:
  
Đại diện Thường trực UBND tỉnh.
 
Đại diện Lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa TT&DL, Tài nguyên và Môi trường, Bảo hiểm xã hội tỉnh.
 
Đại diện Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở Y tế và các đơn vị khác: Nghiệp vụ Y, Quản lý Dược, Thanh tra Sở, Bệnh viện Y học cổ truyền (Giám đốc, Trưởng phòng KHTH), Bệnh viên đa khoa tỉnh (Giám đốc, Trưởng phòng KHTH, Trưởng khoa Y học cổ truyền), Trường Trung cấp Y, Trung tâm y tế Dự phòng thành phố; Chủ tịch Hội Đông y tỉnh; đại diện phòng Chẩn trị y học cổ truyền tư nhân (Giao Sở Y tế mời).
 
Phóng viên: Báo Lai Châu, Đài PTTH tỉnh.
         
Thời gian: khai mạc hồi 08h00’ (thứ 6) – ngày 20/5/2016.
 
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh (tầng 2, nhà B, khu TTHC tỉnh).
 
Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh sao gửi tài liệu cho các đại biểu, chuẩn bị phòng họp và đảm bảo các điều kiện cần thiết khác phục vụ Hội nghị.
 
Minh Tiến