Thứ hai 23/5/2022
in trang
Mời họp trực tuyến trong toàn tỉnh. Thời gian: 14h00’ – thứ 6, ngày 20/5/2016 (GM 49)
 
Cập nhật, 15:20’ ngày 16/5/2016
Ngày 16/5/2016, UBND tỉnh ban hành Giấy mời số 49/GM-UBND mời dự họp trực tuyến trong toàn tỉnh.
 
Nội dung:
  
Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống thiên tai & tìm kiếm cứu nạn từ năm 2015 đến nay và triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại của năm 2016.
 
Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống thiên tai & tìm kiếm cứu nạn từ năm 2015 đến nay và triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại của năm 2016.
 
Báo cáo tổng kết, đánh giá công tác dự báo năm 2015 và nhận định tình hình thiên tai năm 2016 của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lai Châu (Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lai Châu chuẩn bị).
 
Dự thảo Chỉ thị về công tác phòng, chống thiên tai và TKCN năm 2016.
 
Báo cáo tham luận, ý kiến tham gia của các đại biểu.
     
Thành phần:
  
* Chủ trì Hội nghị: Đồng chí Lê Trọng Quảng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 
* Tại đầu cầu tỉnh:
 
Các thành viên BCH về phòng, chống thiên tai & TKCN tỉnh.
 
Ban Chỉ huy PCTT & TKCN thành phố Lai Châu (số lượng 04 đồng chí, thành phần cụ thể do đơn vị lựa chọn và mời).
 
Phóng viên dự, đưa tin: Đài PTTH tỉnh, Báo Lai Châu, Trang TTĐT Văn phòng UBND tỉnh.
 
* Tại đầu cầu huyện: Thành viên BCH phòng, chống thiên tai & TKCN các huyện (số lượng và thành phần cụ thể do Ban Chỉ huy PCTT & TKCN huyện lựa chọn và mời).
         
Thời gian: ½ ngày, khai mạc hồi 14h00’ (thứ 6) – ngày 20/5/2016.
 
Địa điểm:
 
Đầu cầu tỉnh: Tại phòng họp trực tuyến UBND tỉnh (tầng 2, nhà B, khu TTHC tỉnh).
 
Đầu cầu các huyện: Phòng họp trực tuyến UBND các huyện.
 
Giao Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy về phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh chuẩn bị các nội dung làm việc; tổng hợp tài liệu, chuẩn bị tài liệu cho các đại biểu tại đầu cầu tỉnh và chuyển tài liệu cho các huyện trước ngày 19/5/2016.
 
Tài liệu phục vụ Hội nghị được gửi cho các huyện bằng đường thư điện tử; Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các huyện liên hệ để lấy tài liệu và sao gửi các đại biểu tham dự Hội nghị tại đầu cầu các huyện (Địa chỉ liên hệ: Chi cục Thủy lợi & PCLB tỉnh Lai Châu. Email: pclblaichau@gmail.com. ĐT: 02313.876.930).
 
Minh Tiến