Thứ hai 23/5/2022
in trang
(HỎA TỐC) Điều chỉnh địa điểm làm việc với 2 đoàn công tác Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ
 
Ngày 12/5/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn (HỎA TỐC) số 823/UBND-VX v/v điều chỉnh địa điểm làm việc.
 
 Ngày 10/5/2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 800/KH-UBND đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Y tế do đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến – Bộ trưởng Bộ Y tế làm Trưởng đoàn;
 
 Ngày 11/5/2016, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 810/KH-UBND đón tiếp, làm việc với Đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ.
 
 Do số lượng thành viên dự buổi làm việc với hai đoàn công tác nêu trên có sự thay đổi, UBND tỉnh điều chỉnh địa điểm làm việc với các đoàn công tác trong buổi chiều ngày 13/5/2016 như sau:
 
- Làm việc với Đoàn công tác của Bộ Y tế tại Phòng họp số 10 – Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh.
 
- Làm việc với Đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ tại phòng họp UBND tỉnh – tầng 3 – nhà B – Trung tâm HCCT tỉnh.
 
 Các nội dung khác thực hiện theo Kế hoạch đã ban hành.
 
Minh Tiến