Thứ hai 23/5/2022
in trang
Kế hoạch số 774/KH-UBND, làm việc ngày 10/5/2016
 
Ngày 06/5, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 774/KH-UBND về Chương trình công tác của Đồng chí Đoàn Đức Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc tại huyện Phong Thổ.
 
1. Thành phần
 
- Đồng chí Đoàn Đức Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng đoàn;
 
- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng UBND tỉnh. (Yêu cầu các ngành cử lãnh đạo trực tiếp theo dõi lĩnh vực tham gia đoàn công tác)
 
2. Nội dung
 
2.1. Kiểm tra dự án Thuỷ điện Tả Páo Hồ (Theo Kế hoạch số 715/KH-UBND ngày 21/4/2016 của UBND tỉnh).
 
(Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo với Chủ đầu tư để bố trí đưa Đoàn công tác đi kiểm tra thực tế, chuẩn bị báo cáo và các điều kiện cần thiết làm việc với Đoàn công tác).
 
2.2. Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng; thực hiện các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, giao thông của huyện Phong Thổ. Trong đó cần làm rõ các nội dung sau:
 
- Tình hình giải ngân, thanh quyết toán nguồn vốn đầu tư đã được bố trí.
 
- Số dự án chậm tiến độ, quá hạn, số đã gia hạn thời gian thực hiện nhưng chưa hoàn thành; dự án phải điều chỉnh bổ sung nội dung đầu tư.
 
- Số dự án chưa triển khai.
 
- Vướng mắc của địa phương trong quá trình thực hiện.
 
- Đề xuất, kiến nghị.
 
3. Thời gian
 
Ngày 10/5/2016
 
- 06h30’: Đoàn xuất phát tại Nhà B Trung tâm HC-CT tỉnh đi Thuỷ điện Tả Páo Hồ.
 
- 08h00’ – 11h00: Đoàn công tác kiểm tra và làm việc với Chủ đầu tư dự án Thuỷ điện Tả Páo Hồ.
 
- 11h00’ – 13h30’: Đoàn công tác nghỉ tại huyện Phong Thổ.
 
- 13h30’ – 15h30: Đoàn công tác của tỉnh, huyện đi kiểm tra thực tế tại một số dự án do UBND huyện lựa chọn (Các công trình đã hoàn thành, đang thi công, công trình đang vướng mắc và công trình chuẩn bị đầu tư năm 2016).
 
- 15h30’ – 17h00’: Đoàn công tác làm việc với UBND huyện. Thành phần:
 
+ Đoàn công tác của tỉnh;
 
+ Đại diện Thường trực Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện và các phòng, ban liên quan của huyện.
 
- 17h00’: Đoàn xuất phát đi thành phố Lai Châu.
 
Trên đây là Kế hoạch làm việc của Đoàn công tác đi kiểm tra tại huyện Phong Thổ và dự án Thuỷ điện Tả Páo Hồ. Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các ngành, đơn vị, địa phương có liên quan biết, tổ chức triển khai thực hiện.
 
Kế hoạch này thay cho giấy mời.
 
Hùng Cường