Thứ hai 15/8/2022
in trang
Tăng cường thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm phục vụ khách du lịch sau kết thúc Tuần Du lịch - Văn hóa
 
Ngày 30/4/2016, tại buổi bế mạc Tuần Du lịch – Văn hóa Lai Châu năm 2016, sau khi nghe các sở, ngành, cơ quan chuyên môn và các địa phương báo cáo tình hình khách du lịch đăng ký tham quan Lai Châu và nhu cầu Nhân dân trong tỉnh tham quan các điểm du lịch sau khi kết thúc Tuần Du lịch Văn hóa năm 2016 nhân dịp nghỉ lễ 30/4 – 01/5, đồng chí Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: (Tải về Thông báo (HỎA TỐC) số 23/TB-UBND)
 
Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị, tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ tham gia tổ chức Tuần Du lịch – Văn hóa Lai Châu năm 2016 thực hiện thật tốt Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 20/TB-UBND ngày 25/4/2016 :“Sau khi kết thúc sự kiện các lực lượng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được phân công, chuẩn bị các điều kiện, phương án đón tiếp đại biểu, du khách tham quan các điểm trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 01/5 và tuần đầu tháng 5”. Trong đó tăng cường:
 
- Bảo đảm thật tốt trật tự, an toàn an ninh, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông, thực hiện việc phân luồng giao thông các tuyến đường và có thông báo, chỉ dẫn để du khách và Nhân dân được biết. Đặc biệt chú trọng các điểm du lịch: Quần thể hang động Pusamcap, bản Gia Khâu I xã Nậm Loỏng , chợ phiên San Thàng – thành phố Lai Châu, Bản Hon huyện Tam Đường, bản Sin Suối Hồ, bản Vàng Pheo huyện Phong Thổ, khu cao nguyên Sìn Hồ…
 
- Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố: Chủ động triển khai phương án đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bố trí nhân lực, phương tiện, cơ số thuốc sơ cứu, cấp cứu phục vụ du khách, Nhân dân.
 
- Giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương: Tăng cường công tác kiểm tra việc niêm yết giá dịch vụ, hàng hóa tại các cơ sở lưu trú, nhà hàng, cửa hàng. Xử lý nghiêm minh đối với các đơn vị, cá nhân thực hiện trái quy định về niêm yết giá.
 
- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố theo dõi, tổng hợp tình hình du khách, Nhân dân tham quan các điểm du lịch trong dịp nghỉ lễ, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/5/2016.
 
Minh Tiến