Thứ hai 23/5/2022
in trang
Lịch trực nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5 (từ 30/4 đến 03/5/2016)
 
STT
Ngày trực
Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo Văn phòng
Lãnh đạo Phòng, Trung tâm
Chuyên viên
Phục vụ, tự vệ
Lái xe
1
Thứ 7 (30/4)
Đỗ Ngọc An
 
0948 974 999
Lê Thanh Hải
 
0914 512 288
Nguyễn Thị Luyến
 
0918 574 886
Dương Đình Mai
 
0975 999 769
Nguyễn Thanh Giang
 
0979 271 856
 
Hoàng Thị Thơ
 
0973 666 039
Hán Quốc Tuấn
 
0983 881 999
2
Chủ nhật (01/5)
Tống Thanh Hải
 
0947 262 666
Lê Thanh Hải
 
0914 512 288
Trần Huy Dương
 
0915 061 858
Đỗ Thị Ngà
 
0983 166 720
Nguyễn Hoài Thương
 
0915 4848 49
 
Hoàng Thị Thơ
 
0973 666 039
Hán Quốc Tuấn
 
0983 881 999
3
Thứ 2 (02/5)
Đoàn Đức Long
 
0913 253 124
Lê Thanh Hải
 
0914 512 288
Đặng Thị Diệu Thúy
 
0945 381 299
Nguyễn Thành Đồng
 
0988 435 434
Bùi Thị Trang
 
0977 379 450
 
Nguyễn Thị Bình
 
0976 981 840
Nguyễn Anh Tuấn
 
0915 168 721
4
Thứ 3
(03/5)
Lê Trọng Quảng
 
0913 030 286
Lê Thanh Hải
 
0914 512 288
Đinh Danh Hùng
 
0975 085 888
Phạm Hồng Thái
 
0936 302 879
Nguyễn Thanh Hương
 
0915 456 505
 
Nguyễn Thị Bình
 
0976 981 840
Nguyễn Anh Tuấn
 
0915 168 721
 
Số máy thường trực: 0231 2271 109; fax: 0231 3876 356
 
Minh Tiến