Thứ hai 15/8/2022
in trang
UBND tỉnh làm việc với Đoàn giám sát của Ủy ban Tài chính – Ngân sách Quốc hội XIII
 
 Chiều 28/4, Đoàn giám sát Uỷ ban Tài chính -  Ngân sách Quốc hội khóa XIII do đồng chí Bùi Đặng Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội làm Trưởng Đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Lai Châu về thực hiện ngân sách năm 2014, tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015.
 

 Đồng chí Bùi Đặng Dũng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc.
  
Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí Giàng Páo Mỷ - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trường đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII của tỉnh; Đoàn Đức Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo sở tài chính, kế hoạch đầu tư, cục thuế và kho bạc nhà nước.
 
Theo báo cáo tại buổi làm việc, Thu Ngân sách ngân sách quyết toán trên địa bàn 904.735 triệu đồng, tăng 77% so với dự toán Trung ương giao, tăng 62% so với dự toán HĐND tỉnh giao; Trong đó, Thu thuế, phí và lệ phí là 1.611.844 triệu đồng; thu bảo vệ môi trường 25.119 triệu đồng; thu tiền thuê đất, mặt nước 3.296 triệu đồng; Thu từ công nghiệp quốc doanh 223.469 triệu đồng. Tổng thu ngân sách Trung ương năm 2014 là 5.528.344 triệu đồng, tăng 8% dự toán Trung ương và dự toán HĐND tỉnh giao. Thu từ nguồn vay NHPT để đầu tư 40.000 triệu; Thu kết dự ngân sách 96.762 triệu đồng;... Công tác triển khai dự toán ngân sách địa phương năm 2014 được UBND tỉnh tổ chức, quán triệt ngay từ đầu năm. Theo đó, UBND tỉnh đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán NSNN năm 2014..

Về chi ngân sách, tổng chi ngân sách địa phương năm 2014 là 7.746.645 triệu đồng, tăng 39 % so với dự toán Trung ương giao, tăng 34%   so với HĐND tỉnh giao. Trong đó chi đầu tư phát triển cân đối ngân sách địa phương 4.756.717 triệu đồng; chi thực hiện các dự án, chương trình mục tiêu Quốc gia 466.866 triệu đồng Chi chuyển nguồn ngân sách năm 2014 sang năm 2015 là 1.298.618 triệu đồng; Chi ngân sách địa phương đảm bảo tuân thủ theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh...
 
Thực hiện chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, năm 2015, các cấp, các ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị đã có chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản; công tác cải cách hành chính; quản lý sử dụng vốn và tài sản Nhà nước tại các doanh nghiệp; công tác thanh tra, kiểm tra được quan tâm và thực hiện kịp thời, góp phần chấn chỉnh, phòng ngừa các sai phạm trong quản lý tài chính ngân sách......
  
 Thông qua Đoàn giám sát, tỉnh ta đề nghị các bộ, ngành Trung ương bổ sung, hoàn thiện các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và có tính khả thi cao như: Chế độ hội nghị, chi tiếp khách; định mức, tiêu chuẩn trang bị xe ô tô, tài sản; định mức quản lý và sử dụng trụ sở làm việc; cơ chế, chính sách thu, chi ngân sách Nhà nước, tổ chức thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước...
  
 Phát biểu tại làm việc, đồng chí Bùi Đặng Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội đánh giá cao công tác thu ngân sách của tỉnh trong năm 2014. Đồng chí cho rằng, mặc dù tình hình kinh tế của cả nước vẫn nằm trong bối cảnh khó khăn, song Lai Châu đã có những bứt phá ngoạn mục. Đây là những cố gắng, nỗ lực và có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để tập trung làm tốt nhiệm vụ này. Đồng chí Bùi Đặng Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội ghi nhận những kiến nghị của Lai Châu khi tham gia vào dự thảo sửa đổi Luật NSNN. 
   
 Đồng chí Giàng Páo Mỷ-Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trường đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII của tỉnh đã tiếp thu các ý kiến của đồng chí Trưởng đoàn giám sát của Ủy ban Tài Chính -Ngân Sách Quốc hội; đồng thời giải trình một số ý kiến của các thành viên trong đoàn.
 
 
Thu Hoài