Thứ hai 23/5/2022
in trang
(HỎA TỐC) KH đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ KH&ĐT và Ngân hàng Phát triển Châu Á
 
Ngày 22/4/2016, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch (HỎA TỐC) số 721/KH-UBND đón tiếp, làm việc với Đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hàng Phát triển Châu Á tại tỉnh Lai Châu.
 
NỘI DUNG KẾ HOẠCH
 
Ngày 26/4/2016
 
Buổi sáng:
 
- 06h30': Xuất phát tại nhà B Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh đi đón Đoàn công tác tại khu vực giáp ranh với tỉnh Lào Cai.
 
Thành phần:
 
Thường trực UBND tỉnh;
 
Đại diện Lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Văn hoá Thể thao và Du lịch, Ngoại vụ, Văn phòng UBND tỉnh. (Văn phòng UBND tỉnh đi cùng xe Thường trực UBND tỉnh, Sở Giao thông Vận tải đi cùng xe Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch đi cùng xe Sở Ngoại vụ).
 
- Đưa đoàn đi thực địa tuyến đường kết nối với đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai; thực địa một số địa điểm dự kiến triển khai dự án phát triển cơ sở hạ tầng du lịch phục vụ tăng trưởng toàn diện Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS).
  
- 12h00': Đón và tiếp cơm Đoàn công tác tại Nhà khách Hương Phong.
 
Thành phần:  
  
Đại diện Thường trực Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh;
 
Đại diện Lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Văn hoá Thể thao và Du lịch, Ngoại vụ, Văn phòng UBND tỉnh.
 
* Buổi chiều:
 
14h00' – 17h00': Làm việc với Đoàn công tác tại Phòng họp số 6 Trung tâm Hội nghị - Văn hoá tỉnh.
 
- Thành phần Đoàn công tác:
  
Vụ Kinh tế đối ngoại – Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
 
Giám đốc quốc gia và các cán bộ của ADB.
 
- Thành phần tỉnh Lai Châu:
  
Thường trực UBND tỉnh;
 
Đại diện Lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Văn hoá Thể thao và Du lịch, Ngoại vụ, Văn phòng UBND tỉnh.
  
- 17h00': Tiễn đoàn đi Lào Cai.
 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư: 
  
Chuẩn bị báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2016 – 2020; các đề xuất chương trình/dự án ODA của ADB nhằm hỗ trợ địa phương.
  
2. Sở Giao thông Vận tải:
  
Phối hợp cùng Ban Quản lý Giao thông II và đơn vị tư vấn chuẩn bị nội dung để báo cáo Đoàn công tác về tuyến đường kết nối Lai Châu với đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai.
 
Đảm bảo giao thông thông suốt theo lịch trình của Đoàn.
 
3. Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch:
  
Chuẩn bị các nội dung để báo cáo Đoàn công tác về dự án phát triển cơ sở hạ tầng du lịch phục vụ tăng trưởng toàn diện Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS) tại Lai Châu.
 
4. Văn phòng UBND tỉnh:
  
Chủ trì, phối hợp Nhà khách Hương Phong đảm bảo các điều kiện ăn, nghỉ, làm việc cho các thành viên Đoàn trong thời gian công tác tại tỉnh.
 
5. Sở Ngoại vụ:
  
Bố trí phiên dịch phục vụ trong quá trình làm việc cùng Đoàn công tác.
 
Kế hoạch này thay cho Giấy mời.
 
Minh Tiến