Thứ bảy 13/8/2022
in trang
(HOẢ TỐC) Mời họp BTC Tuần Du lịch Văn hóa năm 2016, thời gian 08h00’ (thứ Tư) - ngày 13/4/2016
 
Cập nhật, 10h20’ ngày 12/4/2016
 
Ngày 12/4/2016, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 34/GM-UBND mời dự họp.
 
Nội dung:
  
Họp Ban Tổ chức Tuần Du lịch Văn hóa năm 2016 và Tổ công tác tổ chức Hội nghị XTĐT và quảng bá du lịch tỉnh Lai Châu.
         
Thành phần:
  
Chủ trì: Đ/c Đỗ Ngọc An – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Thành viên Ban Tổ chức Tuần Du lịch Văn hóa năm 2016 theo Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của UBND tỉnh.
 
Thành viên Tổ công tác tổ chức Hội nghị XTĐT và quảng bá du lịch tỉnh Lai Châu theo Quyết định số 180/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của UBND tỉnh.
    
Thời gian: 08h00’ (thứ 4) – ngày 13/4/2016.
 
Địa điểm: Phòng họp số 10 - Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh.
 
Tải về:
 
 
 
Minh Tiến