Thứ hai 15/8/2022
in trang
(HOẢ TỐC) Thành lập đoàn công tác kiểm tra thực tế tại huyện Than Uyên (GM 33)
 
Cập nhật, 10h20’ ngày 12/4/2016
Ngày 12/4/2016, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 33/GM-UBND mời dự họp.
 
Nội dung:
  
Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng các điểm TĐC thủy điện Huội Quảng, Bản Chát trên địa bàn huyện Than Uyên, UBND tỉnh thành lập đoàn công tác đi kiểm tra tình hình thực tế tại huyện Than Uyên.
         
Thành phần:
  
Đ/c Giàng A Tính – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Đại diện Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông Vận Tải.
    
Thời gian: 06h00’ ngày 13/4/2016, đoàn xuất phát từ thành phố Lai Châu đi kiểm tra thực tế các công trình đề nghị điều chỉnh, bổ sung tại Công văn số 231/UBND-TĐC ngày 04/4/2016 của UBND huyện Than Uyên.
 
Tổ chức thực hiện:
 
Giao UBND huyện Than Uyên chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ đoàn công tác của tỉnh trong thời gian làm việc tại huyện.
 
Các ngành cử lãnh đạo trực tiếp theo dõi lĩnh vực TĐC tham gia đoàn công tác.
 
Minh Tiến