Thứ hai 15/8/2022
in trang
(HOẢ TỐC) Mời họp, thời gian 14h00’ (Thứ Sáu) - ngày 08/4/2016 (GM 28)
 
Cập nhật, 09h20’ ngày 07/4/2016
 
Ngày 07/4/2016, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 28/GM-UBND mời dự họp.
 
Nội dung:
  
UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc nghe các sở báo cáo tình hình quản lý các công trình thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh.
         
Thành phần:
  
Đ/c Đoàn Đức Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Chủ trì.
 
Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư.
 
Văn phòng UBND tỉnh: Lãnh đạo, Chuyên viên CN.
    
Thời gian: từ 14h00’ (thứ 6) – ngày 08/4/2016.
 
Địa điểm:  Phòng họp UBND tỉnh – Tầng 3 – nhà B – Trung tâm HCCT tỉnh.
 
Các Sở chủ động chuẩn bị nội dung báo cáo.
 
Minh Tiến