Thứ hai 23/5/2022
in trang
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi họp thông qua kết quả kiểm kê rừng ngày 22/3/2016
 
Ngày 24/3, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 14  /TB-UBND, Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban Chỉ đạo Kiểm kê rừng tỉnh buổi họp thông qua kết quả kiểm kê rừng ngày 22/3/2016.
 
 
Ngày 22 tháng 3 năm 2016, đồng chí Lê Trọng Quảng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban Chỉ đạo Kiểm kê rừng tỉnh đã chủ trì buổi họp thông qua kết quả kiểm kê rừng trên địa bàn tỉnh; tham dự có các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh; Tổ công tác kiểm kê rừng cấp tỉnh; đại diện Ban Chỉ đạo kiểm kê rừng các huyện; Ban Quản lý rừng phòng hộ và Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố; đại diện đơn vị tư vấn hỗ trợ công tác kiểm kê rừng trên địa bàn tỉnh (Phân viện Điều tra, Quy hoạch rừng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên).
 
Sau khi nghe đơn vị tư vấn hỗ trợ kiểm kê rừng trên địa bàn tỉnh thông qua kết quả kiểm kê và ý kiến của các thành viên tham dự, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban Chỉ đạo Kiểm kê rừng tỉnh có ý kiến kết luận như sau:
 
  Đối với các thông tin về đặc điểm tự nhiên và điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh, yêu cầu Sở Nông nghiệp & PTNT chủ trì cùng đơn vị tư vấn cập nhật số liệu hoàn thiện báo cáo.
 
 Đối với kết quả kiểm kê: Ban Chỉ đạo cơ bản nhất trí với các số liệu đã thông qua; đối với một số nội dung theo ý kiến của Sở Tài nguyên & Môi trường và các huyện về một số diện tích chưa xác định đối tượng kiểm kê theo chủ sở hữu đất hay chủ quản lý rừng và việc kiểm kê cây cao su (theo đất nông nghiệp hay đất lâm nghiệp).... Ban Chỉ đạo yêu cầu Sở Nông nghiệp & PTNT cùng đơn vị tư vấn rà soát thống nhất với các huyện, Sở Tài nguyên & Môi trường trước khi hoàn thiện báo cáo UBND tỉnh, BCĐ tỉnh, BCĐ Trung ương và tham mưu công bố kết quả kiểm kê rừng của tỉnh, theo hướng:
 
Đối với các diện tích chưa xác định đối tượng kiểm kê theo chủ sở hữu đất hay chủ quản lý rừng thì thống nhất đối tượng kiểm kê là chủ quản lý rừng.
 
Đối với cây cao su thống nhất đưa vào đất nông nghiệp (các chức năng về lâm nghiệp như: Che phủ và cung cấp dịch vụ môi trường rừng... vẫn được sử dụng như đối với cây lâm nghiệp theo quy định).
 
Về việc quản lý sử dụng kết quả kiểm kê:
 
Sở Nông nghiệp & PTNT có trách nhiệm cùng đơn vị tư vấn tiếp nhận kết quả, tổ chức tập huấn cho các tổ chức, cá nhân có liên quan để quản lý sử dụng kết quả kiểm kê.
 
Việc sử dụng số liệu kiểm kê sau khi công bố thực hiện theo các quy định và hướng dẫn hiện hành.
 
Thu Hoài