Thứ hai 23/5/2022
in trang
Chương trình công tác của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại huyện Mường Tè
 
 (HOẢ TỐC) Ngày 15/3, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 414/KH-UBND, Chương trình công tác của Đồng chí Giàng A Tính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại huyện Mường Tè.
   
1.Thành phần;
 
-      Đồng chí Giàng A Tính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng đoàn;
 
- Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Ban Dân tộc,Văn phòng UBND tỉnh. (Yêu cầu các ngành cử lãnh đạo trực tiếp theo dõi lĩnh vực tham gia đoàn công tác).
 
2.Nội dung:
 
Tình hình thực hiện các chính sách dân tộc, giảm nghèo và sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện Mường Tè tính đến hết tháng 02/2016. Trong đó cần làm rõ các nội dung sau:
 
-      Tình hình giải ngân, thanh quyết toán nguồn vốn sự nghiệp và đầu tư đã được bố trí.
 
-      Số dư ứng của các công trình đầu tư cơ sở hạ tầng,
 
-      Số dự án chậm tiến độ, quá hạn, sổ đã gia hạn thời gian thực hiện nhưng chưa hoàn thành.
 
-      Số dự án chưa triển khai.
 
-      Vướng mắc của địa phương trong quá trình thực hiện.
 
-      Đề xuất, kiến nghị.
 
3. Thời gian:
 
3.1.    Ngày 17/3/2016
 
-      06h00’: Đoàn xuất phát từ Thành phố Lai Châu đi huyện Mường Tè.
 
-     08h30’ - 17h00 : Đoàn công tác của tỉnh, huyện đi kiểm tra thực tế tại cơ sở do UBND huyện lựa chọn (Các công trình, điếm sắp xếp dân cư đã hoàn thành, đang thi công, công trình đang vướng mắc và công trình chuẩn bị đầu tư năm 2016).
 
-    18h30’: Đoàn công tác của tỉnh ăn, nghỉ tại huyện.
 
3.2.    Ngày 18/3/2016
-    06h30’: Đoàn công tác của tỉnh ăn sáng tại huyện.
 
-    07h30’: Làm việc với UBND huyện.
 
-    Thành phần:
 
+ Đoàn công tác của tỉnh;
 
+ Đại diện Thường trực Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện và các phòng, ban liên quan của huyện do huyện mời.
 
-    10h30’: Đoàn xuất phát đi thành phố Lai Châu.
 
Kế hoạch này thay cho giấy mời!
 
Thu Hoài