Thứ tư 3/3/2021
in trang
Chương trình công tác tháng 3/2016 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh
 
Ngày 01/3:
Dự lễ ra quân huấn luyện năm 2016
Ngày 02-07/3:
- Dự lễ công bố thành lập phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai.
- Họp Ban tổ chức cuộc thi « Tìm hiểu mô hình HTX kiểu mới » và « Tìm hiểu Luật HTX năm 2012 ».
- Tham gia đoàn công tác làm việc tại các huyện, thành phố về việc triển khai thực hiện công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày 03-05/3:
- Dự họp Thường trực Tỉnh ủy.
- Kiểm tra công tác tái định cư tại huyện Tân Uyên và Than Uyên.
- Kiểm tra và làm việc về nông nghiệp, nông thôn mới và tái định cư tại huyện Nậm Nhùn
Ngày 07/3:
- Dự họp tiếp xúc cử tri tại huyện Sìn Hồ.
- Tham gia đoàn giám sát việc thực hiện chương trình MTQG về xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp tai huyện Sìn Hồ.
Ngày 08/3:
- Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- Làm việc với đoàn công tác của Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam.
Ngày 09/3:
Dự họp tiếp xúc cử tri tại huyện Than Uyên.
Ngày 10-12/3:
Dự HN « Phổ biến thông tin về Hiệp định thương mại dự do mà Việt Nam tham gia » tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
Ngày 13-14/3:
- Dự Lễ hội Hoa Ban Trắng tại tỉnh Điện Biên.
- Họp Thường trực UBND tỉnh.
- Làm việc với đoàn Hội đồng dân tộc Quốc hội về kiểm tra công tác tái định cư thủy điện Sơn La.
- Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết việc thực hiện QĐ số 1327-QĐ/TU, ngày 28/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng.
Ngày 15/3:
- Dự HN hiệp thương lần thứ hai của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.
- Họp tham gia ý kiến về Đề án Quy hoạch chất thải rắn tỉnh Lai Châu đến năm 2030 và Quy hoạch chi tiết khu phía Tây thành phố Lai Châu.
Ngày 16-17/3:
Họp UBND tỉnh tháng 3/2016
Ngày 18/3:
Dự họp Thường trực Tỉnh ủy
Ngày 23/3:
Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Ngày 24-25/3:
Kiểm tra và làm việc với UBND các huyện Sìn Hồ, Tân Uyên và Ban QLDA tái định cư tỉnh đối với dự án đường Nậm Tăm – Noong Hẻo – Nậm Cuổi – Nậm Sỏ.
Ngày 28/3:
Dự HN Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 4
    
Các ngày khác trong tháng, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết các công việc chuyên môn và xử lý các công việc phát sinh theo lĩnh vực phụ trách.
 
Minh Tiến