Thứ hai 23/5/2022
in trang
Làm việc với Đoàn Công tác của Tập đoàn CNCS Việt Nam
 
 Ngày 29/02/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 317 /UBND-NLN, làm việc với Đoàn Công tác của Tập đoàn CNCS Việt Nam.
   
1. Thời gian: 15giờ00' ngày 08/3/2016.
 
2. Địa điểm: Phòng họp UBND tỉnh, tầng 3, nhà B, Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh.
 
3. Thành phần dự làm việc cùng Tập đoàn
 
- TT. UBND tỉnh.
 
- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Nông nghiệp & PTNT, Tài nguyên & Môi trường và Văn phòng UBND tỉnh.
 
Thu Hoài