Thứ hai 15/8/2022
in trang
Tổng kết hoạt động HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016
 

   
Chiều ngày 25-2, HĐND và UBND tỉnh tổ chức tổng kết hoạt động HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. Dự Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Khắc Chử - Bí thư Tỉnh ủy; Đ/c Giàng Páo Mỷ- UVTW Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đ/c Đỗ Ngọc An - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, và thường trực HĐND, UBND tỉnh…
  
  

Đ/c Giàng Páo Mỷ - UVTW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Giàng Páo Mỷ - UVTW Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá nhiệm kỳ 2011-2016 được tổ chức và hoạt động trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh có những thuận lợi và khó khăn đan sen. Song HĐND tỉnh đã có nhiều đổi mới trong phương thức hoạt động, đã phát huy được vai trò là cơ quan quyền lực của Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân và cơ quan nhà nước cấp trên.
  
   
  
 
 
 
 
   

Đ/c Bùi Từ Thiện - UV Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thông qua báo cáo hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016

Nhiệm kỳ vừa qua, HĐND tỉnh cũng đã ra những Nghị quyết quan trọng liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, cũng như văn hóa tinh thần cho nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Cũng từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh đã tổ chức thành công 12 kỳ họp, các nội dung được đưa ra xem xét, quyết định đều sát với tình hình thực tế của địa phương, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, trong đó tập trung vào những vấn đề bức xúc của cử tri và có biện pháp tháo gỡ kịp thời. Hoạt động chất vấn tại các kỳ họp được tăng cường và trở thành nội dung quan trọng trong mỗi kỳ họp. Cùng với đó, HĐND tỉnh đã ban hành 147 Nghị quyết, trong đó có 83 Nghị quyết chuyên đề. Các chương trình kiểm tra, giám sát cũng được thực hiện theo đúng quy định, với 51 cuộc giám sát chuyên đề, kết quả sau giám sát đều có những chuyển biến tích cực.
    
 
  

Đ/c Tồng Thanh Hải - UV Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh báo cáo hoạt động của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016

Đối với hoạt động của UBND tỉnh nhiệm kỳ vừa qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015, đã có 11/17 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch, trong đó 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch vào năm 2014. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trong năm năm bình quân đạt 7,4%/năm, sản suất nông-lâm nghiệp- thủy sản có bước phát triển khá toàn diện, đã hình thành được vùng sản xuất tập trung, tổng sản lượng lương thực đến hết năm 2015 đạt 196 nghìn tấn, vượt 26 nghìn tấn so với mục tiêu, kế hoạch, đã hình thành được vùng cao su đạt điền với tổng diện tích 13.000 ha, trồng mới được trên 920 ha chè chất lượng cao. Công tác văn hóa, xã hội có bước phát triển đáng kể, an sinh xã hội cơ bản được đảm bảo, đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện, hoàn thành vượt tiến độ công tác di dân tái định cư các công trình thủy điện trên địa bàn, với 5.379 hộ…
      
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Chử - Bí thư Tỉnh ủy biểu dương và đánh giá cao những kết quả hoạt động của HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị, trong thời gian tới HĐND và UBND tỉnh cần tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII của đảng, các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật; chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động tiếp xúc cử tri và giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh trước hết HĐND và UBND tỉnh cần tập trung phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự, hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng theo quy định, có tính kế thừa, đổi mới và phát triển, phấn đấu lựa chọn, giới thiệu, bầu ra những đại biểu Quốc hội, HĐND xứng đáng, tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. Chuẩn bị các điều kiện và tổ chức cuộc bầu cử đảm bảo diễn ra đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.
 
Tại hội nghị này, HĐND tỉnh tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 35 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen của  cho 17 tập thể, 27 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của hoạt động HĐND-UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2011-2016.
 
  
 Các tập thể tiêu biểu được nhận Bằng khen của UBND tỉnh
 
Thu Hoài