Thứ hai 15/8/2022
in trang
(HỎA TỐC) Kế hoạch đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của tỉnh Lào Cai
 
Theo chương trình thăm và làm việc của tỉnh Lào Cai, sau khi xin ý kiến Thường trực Tỉnh uỷ Lai Châu và thống nhất với UBND tỉnh Lào Cai, ngày 18/02/2016, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch (HỎA TỐC) số 206/KH-UBND đón tiếp và làm việc như sau:
 
I. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
 
Ngày 20/02/2016 (Thứ 7)
 
- 09h30: Đón đoàn công tác của tỉnh Lào Cai tại Trung tâm Hội nghị Văn hoá tỉnh Lai Châu.
 
- 10h00: Đoàn đại biểu hai tỉnh làm việc tại phòng họp số 10 - Trung tâm Hội nghị Văn hoá tỉnh Lai Châu.
 
- 11h30: Dự tiệc đầu xuân tại Nhà khách Hương Phong.
 
II. THÀNH PHẦN THAM DỰ
 
* Tỉnh Lào Cai:
 
Thành phần theo Công văn số 550/UBND-TH ngày 17/02/2016 của UBND tỉnh Lào Cai.
 
* Tỉnh Lai Châu:
 
1. Đ/c Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Tỉnh uỷ.
 
2. Đ/c Bùi Từ Thiện - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
 
3. Đ/c Tống Thanh Hải - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 
4. Đại diện Lãnh đạo Ủy ban MTTQ VN tỉnh.
 
5. Đại diện Lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy.
 
6. Đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành, đoàn thể: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Công thương, Giao thông Vận tải, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động TB&XH, Nội vụ, Ngoại vụ, Thông tin và Truyền thông, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Báo Lai Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Nông dân tỉnh, Hội LH Phụ nữ tỉnh.
 
7. Đại diện Lãnh đạo Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, UBND tỉnh.
 
8. Đại diện Lãnh đạo UBND các huyện: Tam Đường, Than Uyên, Tân Uyên, Phong Thổ.
 
9. Phóng viên: Báo Lai Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình, Cổng Thông tin điện tử tỉnh dự và đưa tin.
 
(Đề nghị các ngành, đơn vị xác nhận thành phần tham dự về Văn phòng UBND tỉnh qua đ/c Trần Việt Tiến - PGĐ Trung tâm THCB, ĐT: 02313.876.460 - 0914.805.117 trước 10h00’ ngày 19/02/2016)
 
III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
 
1. Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu: Đảm bảo các điều kiện ăn, nghỉ và làm việc với đoàn Lào Cai; làm đầu mối thống nhất với Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai về nội dung làm việc.
 
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:
  
Chuẩn bị báo cáo nhanh tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Lai Châu năm 2015, một số mục tiêu chủ yếu năm 2016.
 
Tổng hợp báo cáo công tác triển khai Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Lào Cai và tỉnh Lai Châu giai đoạn 2015-2020 trong năm 2015, nhiệm vụ năm 2016.
 
3. Sở Giao thông Vận tải: Công tác phối hợp trong việc chuẩn bị dự án đường nối thành phố Lai Châu với cao tốc Nội Bài - Lào Cai; kết nối hệ thống giao thông Lào Cai - Sa Pa - Lai Châu; công tác phối hợp trong việc xử lý xe quá tải...
 
4. Sở Công thương: Thông tin về tình hình xuất nhập khẩu với Trung Quốc qua địa bàn tỉnh.
 
5. Sở Nông nghiệp và PTNT; UBND các huyện: Công tác phối hợp trong việc giải quyết vấn đề di dân tự do.
 
(Các đơn vị được giao chuẩn bị các nội dung làm việc với tỉnh Lào Cai, yêu cầu hoàn thiện báo cáo, gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước 15h00’ ngày 19/02/2016; địa chỉ Email: pthvpubnd-laichau@chinhphu.vn) .
 
Minh Tiến