Thứ hai 15/8/2022
in trang
Phục vụ Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh ngày 23/02/2016
 
Ngày 17/02/2016, Trung tâm Tin học & Công báo ban hành Công văn số 09/TTTHCB v/v phục vụ họp trực tuyến.
 
Nội dung:
   
Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2015 và triển khai nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2016.
 
Hình thức:
  
Truyền hình trực tuyến tại Văn phòng UBND tỉnh và 8 điểm cầu tại Văn phòng UBND các huyện, thành phố
 
Thời gian: 08h00’ (thứ 3) – ngày 23/02/2016.
 
Trung tâm Tin học & Công báo - Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Viễn thông tỉnh Lai Châu, Văn phòng UBND các huyện, thành phố phối hợp chuẩn bị phương tiện và các nguồn lực, đảm bảo vận hành hệ thống với chất lượng âm thanh, hình ảnh tốt nhất phục vụ Hội nghị.
  
Việc kiểm tra và vận hành thử nghiệm toàn hệ thống sẽ thực hiện vào lúc 14h00’ (thứ Hai) ngày 22/02/2016 và kiểm tra lại vào lúc 06h45’ (thứ Ba) ngày 23/02/2016. Đề nghị đại diện các đơn vị liên quan và cán bộ kỹ thuật có mặt để thử nghiệm, vận hành, chuẩn bị tốt cho Hội nghị chính thức.
 
Tại các điểm cầu chỉ treo Maket: Tên huyện… Vd: HUYỆN THAN UYÊN
 
Không bố trí hoa, đặt nước tại phòng họp. Đề nghị Viễn thông tỉnh Lai Châu thông báo danh sách cán bộ kỹ thuật phục vụ cuộc họp tại các điểm cầu cho Trung tâm Tin học và Công báo – Văn phòng UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố để các đơn vị chủ động bố trí cán bộ phối hợp.
  
Thông tin liên quan khi cần liên hệ: Trung tâm Tin học & Công báo - Văn phòng UBND tỉnh (Đ/c Minh Tiến: SĐT: 02313.876.460, ĐTDĐ: 0918.186.355).
 
Minh Tiến