Thứ hai 23/5/2022
in trang
Lịch trực tết Nguyên đán Bính Thân 2016 (từ ngày 06/02 đến ngày 14/02/2016)
 
S
TT
Ngày trực
Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo Văn phòng
Lãnh đạo phòng, Trung tâm
Chuyên viên
Phục vụ, tự vệ
Lái xe
 
1
 
Thứ 7
06/02
Đỗ Ngọc An
0948 974 999
 
Nguyễn Sỹ Cảnh
0916 974 888
 
Nguyễn Thành Đồng
0988 435 434
 
 
Đặng Văn Mạnh
01234 460 666  
Bùi Thị Thu Hương
0915 813 608
Hoàng Thị Thơ
0973 666 039
 
Đinh Danh Hùng
0975 085 888
 
 
2
 
Chủ nhật
07/02
(30 Tết)
Đỗ Ngọc An
0948 974 999
 
Nguyễn Sỹ Cảnh
0916 974 888
 
Trần Huy Dương
0915 061 858
 
 
Phạm Hồng Trường
0988 273 000
Trần Mạnh Hùng
0985 202 986
Hoàng Thị Thơ
0973 666 039
 
Đinh Danh Hùng
0975 085 888
 
 
3
 
Thứ 2
08/02
(Mùng 01 Tết)
Tống Thanh Hải
0947 262 666
 
 
Nguyễn Sỹ Cảnh
0916 974 888
 
Nguyễn Văn Dũng
01273802 888
 
Đoàn Anh Đức
0988 118 838
Nguyễn Minh Tiến
0982 425 389
Hoàng Thị Thơ
0973 666 039
 
Nguyễn Anh Tuấn
0915 168 721
 
 
4
Thứ 3
09/02
(Mùng 02 Tết)
Đoàn Đức Long
0913 253 124
 
 
Kiều Hải Nam
0974 312 888
 
Trương T.Thu Hằng
0963 798 666
 
Phạm Hồng Thái
0936302879
Đỗ Thành Chung
0978 936 993
Hoàng Thị Thơ
0973 666 039
 
Nguyễn Anh Tuấn
0915 168 721
 
 
5
Thứ 4
10/02
 (Mùng 03 Tết)
Đoàn Đức Long
0913 253 124
 
 
Kiều Hải Nam
0974 312 888
 
Nguyễn Thị Luyến
0918 574 886
 
Hà Tiến Dũng
0969 459 999
Bùi Thị Trang
0977 379 450
Hoàng Thị Thơ
0973 666 039
 
Đinh Danh Hùng
0975 085 888
 
 
6
Thứ 5
11/02
Giàng A Tính
0967 268 568
 
Kiều Hải Nam
0974 312 888
 
Trần Huy Dương
0915 061 858
 
 
Hà Tiến Dũng
0969 459 999
Trần Thu Trang
0966 565 919
Hoàng Thị Thơ
0973 666 039
 
Đinh Danh Hùng
0975 085 888
 
 
7
 
Thứ 6
12/02
Giàng A Tính
0967 268 568
 
Kiều Hải Nam
0974 312 888
 
Hà Tiến Dũng
0969 459 999
 
Hoàng Minh Hải
0983 369 135
Trần Mạnh Hùng
0985 202 986
Hoàng Thị Thơ
0973 666 039
 
Đinh Danh Hùng
0975 085 888
 
 
8
 
Thứ 7
13/02
Lê Trọng Quảng
0913 030 286
 
Kiều Hải Nam
0974 312 888
 
Nguyễn Thị Luyến
0918 574 886
 
Đỗ Thị Ngà
0983 166 720
Nguyễn Minh Tiến
0982 425 389
Hoàng Thị Thơ
0973 666 039
 
Nguyễn Anh Tuấn
0915 168 721
 
 
9
 
Chủ nhật
14/02
Lê Trọng Quảng
0913 030 286
 
Kiều Hải Nam
0974 312 888
 
Trương T.Thu Hằng
0963 798 666
 
Đỗ Thị Ngà
0983 166 720
Đỗ Thành Chung
0978 936 993
Hoàng Thị Thơ
0973 666 039
 
Nguyễn Anh Tuấn
0915 168 721
 
 
 
LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN BÍNH THÂN (Nghỉ Tết từ 06/02 đến 14/02/2016)
 
Minh Tiến