Thứ hai 23/5/2022
in trang
CÔNG ĐIỆN thống kê thiệt hại do rét đậm, rét hại gây ra
 
Ngày 04/02/2016, UBND tỉnh ban hành Công điện số 06/CĐ-UBND v/v thống kê thiệt hại do rét đậm, rét hại gây ra.
  
Theo số liệu báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp & PTNT, tính đến 10h ngày 28/01/2016 tổng số gia súc bị chết do đợt rét đậm, rét hại gây ra là 552 con (trâu: 517, bò: 21, gia súc khác: 14); tuy nhiên đến 16h ngày 29/01/2016 theo báo cáo tổng hợp của Sở Nông nghiệp & PTNT (Số 55/BC-SNN ngày 29/01/2016) số gia súc thiệt hại tăng đột biến lên 1.141 con (trâu: 1042 con, bò: 72 con, lợn: 06 con, dê: 09 con, ngựa: 02 con) và đã có 50 ha rau màu tại huyện Sìn Hồ, 20 ha thảo quả tại huyện Nậm Nhùn bị thiệt hại không có khả năng phục hồi, ngoài ra còn trên 3.500 ha lúa đã gieo cấy khả năng ảnh hưởng là rất lớn.
 
Để đảm bảo tính chính xác của số liệu, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:
 
1. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố: Khẩn trương chỉ đạo rà soát, thống kê, xác minh cụ thể lại số lượng cây trồng, vật nuôi bị thiệt hai do đợt rét đậm, rét hại vừa qua. Báo cáo số liệu thiệt hại chính thức về Sở Nông nghiệp & PTNT (Văn phòng BCH phòng chống thiên tai và TKCN), UBND tỉnh trước 14h ngày 01/02/2016.
 
Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác của số liệu báo cáo.
 
2. Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT: Căn cứ số liệu của UBND các huyện, thành phố gửi về, tổng hợp số liệu thiệt hại chính thức trên địa bàn tỉnh, báo cáo Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các Bộ, ngành Trung ương có liên quan trước 15h ngày 01/02/2016.
  
Tổ chức kiểm tra, xác minh số liệu báo cáo của UBND các huyện, thành phố, báo cáo UBND tỉnh kết quả trước ngày 06/02/2016.
 
Minh Tiến