Thứ hai 23/5/2022
in trang
(HOẢ TỐC) Mời dự HN trực tuyến triển khai công tác bầu cử, Thời gian 14h00’ (thứ Năm-04/02/2016)
 
Cập nhật, 08:20’ ngày 04/02/2016
Ngày 04/02/2016, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 12/GM-UBND mời dự họp.
 
Nội dung:
  
Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai kế hoạch bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
         
Thành phần:
  
Thường trực Tỉnh ủy;
  
Đ/c Đỗ Ngọc An, Chủ tịch UBND tỉnh – Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh chủ trì;
 
Các đồng chí trong Ủy ban bầu cử tỉnh theo Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 28/01/2016 của UBND tỉnh;
 
Thường trực các huyện ủy, thành ủy;
 
Ủy ban bầu cử các huyện, thành phố;
 
Phóng viên: Báo Lai Châu, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh.
    
Thời gian: 14h00’ (thứ 5) – ngày 04/02/2016.
 
Địa điểm:  
 
Cấp tỉnh: Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh – tầng 2 – nhà B.
 
Cấp huyện: Phòng họp trực tuyến của các huyện, thành phố.
 
Minh Tiến