Thứ hai 15/8/2022
in trang
Bầu bổ sung chức danh Bí thư Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh
 
Chiều ngày 22/1, Ban chấp hành Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh hội nghị bầu bổ sung chức danh Bí thư Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh lần III, nhiệm kỳ 2014-2017. Đồng chí Đặng Diệu Thuý - Uỷ viên BCH Đảng uỷ, Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính dự và chỉ đạo hội nghị.
  
  

Tại hội nghị cho ý kiến về việc rút tên trong Ban Chấp hành Chi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2014 – 2017 đối với đồng chí Nguyễn Tiến Thịnh – Nguyên Bí thư Chi Đoàn do chuyển công tác mới; đồng thời bầu bổ sung chức danh Bí thư Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2014 – 2017.
  
Căn cứ vào tiêu chuẩn, quy định của Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức danh Bí thư Chi đoàn, Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu kín, bầu đồng chí Nguyễn Thành Đồng giữ chức vụ Bí thư Chi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2014 - 2017 với số phiếu đạt tỷ lệ 95,7%. 
 
Thu Hoài