Thứ hai 23/5/2022
in trang
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Thương mại biên giới tỉnh Lai Châu
 
Ngày 21/01, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 03/TB-UBND Kết luận của đồng chí Đoàn Đức Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Thương mại biên giới tỉnh Lai Châu.
 
Ngày 19 tháng 01 năm 2016, Đồng chí Đoàn Đức Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Thương mại biên giới tỉnh Lai Châu. Dự họp có các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo Thương mại biên giới tỉnh và đại diện Lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Ma Lù Thàng. Sau khi nghe báo cáo kết quả hoạt động thương mại biên giới năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ năm 2016; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, đồng chí Đoàn Đức Long có ý kiến kết luận như sau:
  
Trong năm qua các ngành thành viên Ban Chỉ đạo Thương mại biên giới đã tích cực thực hiện các nhiệm vụ theo lĩnh vực được phân công để quản lý và thúc đẩy phát triển thương mại biên giới. Hoạt động thương mại biên giới năm 2015 đã có những chuyển biến tích cực, kim ngạch xuất nhập khẩu, đặc biệt là hàng tái xuất tăng cao. Bước đầu đã khai thác lợi thế cửa khẩu, lối mở của tỉnh và thu hút các doanh nghiệp có năng lực, có hợp đồng xuất nhập khẩu hàng hóa với đối tác nước ngoài tham gia kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa. Góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương, tạo việc làm cho người lao động, góp phần xóa đói, giảm nghèo và củng cố an ninh quốc phòng tại các xã khu vực biên giới.
   
Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, khó khăn như: Hệ thống bến bãi tập kết phương tiện vận chuyển và kho ngoại quan bảo quản hàng hóa chờ xuất khẩu chưa đáp ứng được yêu cầu; cơ sở pháp lý về quản lý các lối mở chưa được hoàn thiện đầy đủ như việc công bố lối mở Pô Tô và các lối mở khác được thông quan hàng tạm nhập tái xuất theo quy định hiện hành; một số tổ chức, cá nhân chưa chấp hành tốt việc đăng ký hoạt động kinh doanh tại cửa khẩu và thực hiện đúng quy định báo cáo gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý điều hành của các lực lượng chức năng trong Khu kinh tế cửa khẩu; các cơ quan quản lý nhà nước có trường hợp còn chưa thực hiện nghiêm túc quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền theo Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ.
  
Để phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại hạn chế, đề nghị các ngành thành viên Ban Chỉ đạo Thương mại biên giới tỉnh triển khai một số nhiệm vụ sau:
 
          1. Sở Công Thương
 
          - Tham mưu tổ chức quản lý hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân trên địa bàn, tiếp nhận hồ sơ đăng ký của thương nhân mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới theo quy định tại Thông tư số 52/2015/TT-BCT ngày 30/12/2015 của Bộ Công Thương quy định chi tiết hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân tại Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg.
 
          - Tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo Thương mại biên giới tỉnh theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo thương mại biên giới Trung ương để nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong quản lý, điều hành hoạt động thương mại biên giới.
 
          - Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện các văn bản pháp lý về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, lựa chọn doanh nghiệp có nhu cầu và năng lực thực hiện tái xuất hàng hóa theo đúng quy định của pháp luật.
 
          2. Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng
 
- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông và thu hút đầu tư hệ thống bến bãi tập kết phương tiện, hàng hóa, kho ngoại quan trong và ngoài Khu kinh tế cửa khẩu phù hợp với yêu cầu phát triển trong tương lai.
 
- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có hoạt động mua bán hàng hóa tại cửa khẩu, lối mở, điểm thông quan nộp hồ sơ tại Sở Công Thương để đăng ký hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới theo quy định tại Thông tư số 52/2015/TT-BCT ngày 30/12/2015 của Bộ Công Thương.
 
          - Chủ trì, phối hợp các lực lượng làm nhiệm vụ tại Khu kinh tế cửa khẩu quản lý chặt chẽ các hoạt động thương mại biên giới, chống buôn lậu, gian lận thương mại và đồng thời phát huy được tối đa ưu thế, đặc thù, tính linh hoạt và hiệu quả trong hoạt động; tạo điều kiện thuận lợi nhất để thúc đẩy phát triển thương mại biên giới, góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương, tạo việc làm cho người lao động, củng cố an ninh quốc phòng tại khu vực biên giới.
 
            3. Các lực lượng Biên phòng, Hải Quan, Kiểm dịch
 
          Thực hiện tốt các nội dung quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền theo quy định tại Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ.
 
Tăng cường lực lượng, tổ chức làm tăng ca, thêm giờ để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc thông quan hàng hóa theo quy định.
 
          Trong khi UBND tỉnh chưa công bố danh sách thương nhân được xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới theo quy định tại Khoản 1, Điều 5, Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới. Đề nghị các lực lượng chức năng hướng dẫn cho thương nhân tiếp tục thực hiện các hoạt động mua bán trao đổi hàng hóa qua các lối mở, điểm thông quan theo quy định tại Thông tư số 13/2009/TT-BCT ngày 03/6/2009 của Bộ Công Thương; Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BCT-BTC-BGTVT-BNN&PTNT-BYT-NHNN ngày 31/01/2008. 
  
          4. Sở Giao thông Vận tải
  
           Tham mưu UBND tỉnh giải pháp đầu tư, nâng cấp hệ thống các tuyến đường từ Quốc lộ, tỉnh lộ đến các lối mở, điểm thông quan trên tuyến biên giới của tỉnh nói chung, đặc biệt ưu tiên đoạn đường từ khu vực đầu mối cửa khẩu đến điểm thông quan Pô Tô.
  
5. Công an tỉnh
 
          Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong khu vực cửa khẩu để đảm bảo công tác an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động phát triển thương mại biên giới.
 
          6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 
          Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tham mưu UBND tỉnh quy hoạch các vùng sản xuất nguyên liệu, áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất chế biến nông, lâm sản có thế mạnh xuất khẩuđể gia tăng giá trị hàng hoá địa phương xuất khẩu.
 
          Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường lực lượng, phương tiện thực hiện tốt công tác kiểm dịch động, thực vật tại các cửa khẩu, lối mở để phòng chống lây lan dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.
 
          7. Sở Tài chính
 
          Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh thực hiện thanh toán chế độ làm thêm giờ cho các lực lượng chức năng theo đúng quy định.
 
          8. Ủy ban nhân dân các huyện biên giới
 
          Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã biên giới phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng đóng trên địa bàn thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động thương mại biên giới.
 
        Kiểm tra, giám sát các hoạt động mua thu gom hàng hóa nông sản của thương nhân nước ngoài tại khu vực biên giới. Hướng dẫn, định hướng cho Nhân dân phát triển sản xuất các mặt hàng nông, lâm sản có lợi thế để đẩy mạnh xuất khẩu. Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin báo cáo về hàng hóa xuất khẩu của địa phương phục vụ công tác quản lý nhà nước.
 
            9. Các thành viên khác
 
          Căn cứ chức năng nhiệm vụ của ngành tăng cường phối hợp, tham mưu Ban Chỉ đạo thương mại biên giới thực hiện tốt công tác quản lý và thúc đẩy phát triển thương mại biên giới trên địa bàn.
 
Thu Hoài