Thứ hai 23/5/2022
in trang
Thanh tra tỉnh triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2016
 
 Sáng ngày 14/01, Thanh tra tỉnh Lai Châu đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố tổng kết công tác thanh tra năm 2015 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2016. Đồng chí Lê Trọng Quảng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.
 
   

Đồng chí Phạm Văn Long - Phó Cục trưởng cục I Thanh tra Chính phủ trao tặng Bằng khen của Thanh tra Chính phủ cho các tập thể và cá nhân.
  
 Năm 2015, ngành Thanh tra Lai Châu đã phối hợp với các cấp, các ngành triển khai thực hiện 108 cuộc đạt 100% kế hoạch. Kết quả thanh tra đã phát hiện sai phạm và kiến nghị xử lý về kinh tế với tổng số tiền 14.420,7 triệu đồng, trong đó: kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 8.438,4 triệu đồng; đôn đốc các doanh nghiệp nộp tiền BHXH, BHYT còn nợ đọng 2.160 triệu đồng; giảm trừ cấp phát, khắc phục sửa chữa 2.640,2 triệu đồng; điều chỉnh giảm dự toán, hợp đồng xây dựng và loại khỏi giá trị nghiệm thu 1.089,2 triệu đồng; kiến nghị khác (tiêu huỷ hàng hoá, xử phạt vi phạm hành chính) 92,9 triệu đồng; kiểm điểm trách nhiệm hành chính 02 tập thể, 09 cá nhân.
  
 Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tích cực quan tâm ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhất là những địa bàn phức tạp về khiêu kiện, chủ động năm bắt tình hình khiêu kiện, khẩn trương kiện toàn Ban tiêp công dân, xây dựng nội quy quy chế Ban tiếp dân; thành lập các tổ công tác và xây dựng kế hoạch thực hiện phục vụ đại hội đảng bộ các câp. Thực hiện nghiêm túc quy trình xử lý và giải quyết đơn thư theo quy định; các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh được tập trung giải quyết kịp thời.
   
 Công tác phòng, chống tham nhũng có nhiều tiến bộ. Các cấp, các ngành đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền phố biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa tham nhũng tại cơ quan, đơn vị. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến hành vi tham nhũng luôn được quan tâm chỉ đạo sát sao.
  
 Công tác xây dựng ngành tiếp tục được quan tâm, cơ cấu tổ chức, bộ máy của Thanh tra tỉnh và thanh tra sở, ngành, địa phương ngày càng được củng cố; trình độ, năng lực của cán bộ thanh tra tiếp tục được nâng lên; việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ tiếp tục được quan tâm, đấy mạnh.
   
 Năm 2016 ngành Thanh tra tiếp tục nâng cao chất lượng kết luận, kiến nghị và và quyết định xử lý về thanh tra, xác định rõ các sai phạm trong đó chú ý sai phạm do tham nhũng lãng phí nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động thanh tra. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của các đoàn thanh tra; thẩm định, công khai kết luận thanh tra; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra; phấn đấu tỷ lệ thu hồi sau thanh tra đạt trên 70%. Hoàn thiện và triển khai thực hiện có hiệu quả phần mềm quản lý khiếu nại, tố cáo để xây dựng cơ sở dữ liệu về giải quyết khiếu nại, tố cáo toàn tỉnh. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức thanh tra toàn tỉnh để nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu trong công tác thanh tra. Thực hiện nghiêm túc thời hạn chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức thanh tra theo quy định tại Thông tư số 10/2014/TT-TTCP ngày 24/11/2014 của Thanh tra Chính phủ để ổn định lực lượng thanh tra toàn Ngành.
  
 Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung vào những thuận lợi cũng như những khó khăn, tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai nhiệm vụ chuyên môn của ngành Thanh tra.
    
 Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Quảng ghi nhận, biểu dương những kết quả của ngành Thanh tra đã đạt được trong năm 2015. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, trong năm 2016, ngành Thanh tra tỉnh Lai Châu cần tiếp tục làm tốt công tác thanh tra trách nhiệm đối với thủ trưởng các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong công tác quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực; tổ chức các cuộc thanh tra đột xuất, trong đó tập trung vào công tác quản lý đất đai, quản lý đầu tư xây dựng; công tác đấu tranh chống buôn lậu; tiếp tục thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh và những vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại tố cáo cho cán bộ và nhân dân; tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế về phòng chống tham nhũng, nhất là việc thực hiện các quy định trong việc công khai minh bạch trong quản lý ngân sách, đất đai, tài nguyên của các cấp, các ngành... 
    
Nhân dịp này, đã có nhiều tập thể và cá nhân được nhận Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ và Giấy khen của Chánh Thanh tra tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác thanh tra năm 2015.
 
Thu Hoài