Thứ hai 15/8/2022
in trang
Sử dụng khoản thu từ chính sách chi trả DV môi trường rừng của các CT cao su trên địa bàn tỉnh
 
Ngày 11/01, UBND tỉnh ban hành Công văn số 30 /UBND-NLN, sử dụng khoản thu từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng của các Công ty cao su trên địa bàn tỉnh.
  
Theo đó UBND tỉnh có ý kiến như sau: Để đảm bảo thu nhập của người lao động tại các Công ty Cổ phần cao su trên địa bàn tỉnh (chủ yếu là Nhân dân địa phương tham gia góp đất với các công ty Cổ phần cao su), UBND tỉnh nhất trí từ năm 2016 đến hết năm 2020 các Công ty Cổ phần cao su trên địa bàn tỉnh không phải dành 30% nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng để chi hỗ trợ xi măng, vật tư nông nghiệp cho các bản trong vùng cao su (theo nội dung Công văn số 1746/UBND-NN, ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh); nguồn kinh phí này các Công ty được sử dụng để đầu tư cho người lao động trồng cây ăn quả và trồng xen một số cây trồng khác trong vùng đất của Công ty để tăng thêm thu nhập. 
  
Hàng năm các Công ty Cổ phần cao su báo cáo kết quả sử dụng khoản thu từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng với UBND huyện sở tại, Sở Nông nghiệp & PTNT và UBND tỉnh.  
 
Thu Hoài