Thứ hai 15/8/2022
in trang
Tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2016
 
Ngày 11/01/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 29/UBND-NLN, tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2016.
  
Theo đó, giao Sở Nông nghiệp & PTNT chủ trì cùng Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu, UBND các huyện, thành phố và các sở, ban, ngành liên quan tập trung chỉ đạo tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 13/4/2010 của UBND tỉnh về việc tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa tác dụng của “Tết trồng cây” để nâng cao nhận thức và động viên, khuyến khích Nhân dân tham gia trồng cây, trồng rừng, bảo vệ cây xanh, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái.
  
Theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện của các huyện, thành phố báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp & PTNT.
  
UBND các huyện, thành phố đánh giá tình hình thực hiện các năm trước; xây dựng kế hoạch trồng cây gắn với triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ theo chỉ tiêu, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh; thực hiện kế hoạch trồng cây, trồng rừng phải chỉ rõ địa điểm phù hợp với quy hoạch, lựa chọn loài cây trồng phù hợp, chuẩn bị giống đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng; chủ động theo dõi nắm bắt tình hình thời tiết, chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để thực hiện “Tết trồng cây” vào dịp kỷ niệm sinh nhật Bác (ngày 19/5). Việc tổ chức “Tết trồng cây” phải thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm hiệu quả, tránh phô chương hình thức; tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang và Nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng.
   
 Giao trách nhiệm cụ thể cho các tổ chức, cơ quan đơn vị chăm sóc, quản lý, bảo vệ sau khi trồng theo từng khu vực; tổ chức kiểm tra đánh giá, rút kinh nghiệm, báo cáo kết quả về Sở Nông nghiệp & PTNT để theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.
  
 Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu có trách nhiệm tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa tác dụng của “Tết trồng cây”, đưa tin phản ánh kịp thời những địa phương, đơn vị cá nhân thực hiện tốt “Tết trồng cây”; nhắc nhở, phê bình những địa phương đơn vị thực hiện chưa tốt, làm chiếu lệ, hoặc không tổ chức thực hiện.
  
 Đề nghị UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức đoàn thể phối hợp cùng các cấp chính quyền vận động đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng tham gia phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại các địa phương, đơn vị. 
 
Thu Hoài