Thứ hai 15/8/2022
in trang
Công bố quyết định kiểm toán dự án hỗ trợ ngân sách cho Chương trình MTQG Nước sạch và VSMTNT III
 
Chiều nay (11/01/2016), Đoàn kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế do do 03 nhà tài trợ (Ôxtraylia, Đan Mạch, Anh) và Bộ Ngoại giao, Thương mại Ôxtraylia thuê phối hợp với UBND tỉnh tổ chức công bố quyết định kiểm toán dự án hỗ trợ ngân sách cho Chương trình MTQG Nước sạch và VSMTNT III.
   

Quang cảnh buổi làm việc
  
Dự buổi làm việc có các đồng chí Lê Trọng Quảng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Hồng Loan - Quản lý diều hành chương trình, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.
    
 Tại buổi làm việc, đại diện đoàn Kiểm toán đã thông qua quyết định kiểm toán dự án hỗ trợ ngân sách cho Chương trình MTQG Nước sạch và VSMTNT III, gồm: đánh giá tình hình thực hiện điểm nút, điểm chuẩn, kiểm toán mua sắm đấu thầu, đánh giá tình kinh tế, hữu hiệu và hiệu quả Chương trình MTQG Nước sạch và VSMTNT III. Thời gian kiểm toán 20 ngày kể từ ngày công bố quyết định. 
  
 Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Quảng giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mà trực tiếp là Trung tâm nước sạch và VSMTNT tỉnh làm đầu mối giúp đoàn kiểm toán xây dựng kế hoạch làm việc chi tiết tại tỉnh. Đồng thời, Phó Chủ tịch đề nghị các sở, ngành liên quan nằm trong kế hoạch kiểm toán làm tốt công tác phối hợp, đáp ứng yêu cầu của đoàn kiểm toán.
 
Thu Hoài