Thứ hai 15/8/2022
in trang
Ngày làm việc thứ 2 kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XIII.
 
Sáng nay(09/12), Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XIII bước sang ngày làm việc thứ 2. Đồng chí Giàng Páo Mỷ-Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Phiên họp.
 

Đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp lần thứ 12
  
Trong buổi sáng, các đại biểu HĐND tỉnh làm việc tại hội trường nghe báo cáo Tờ trình, Thẩm tra dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 105/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh quy định chức danh, số lượng mức phụ cấp hàng tháng và chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; Tờ trình dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát, Chương trình xây dựng Nghị quyết, kinh phí hoạt động của của HĐND tỉnh năm 2016.
 
Đặc biệt, kỳ họp đã tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. Theo đó, HĐND tỉnh đã bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Vương Văn Thành, ông Nguyễn Chương và chức danh Thành viên UBND tỉnh đối với đồng chí Đặng Trần Thắng do đến tuổi nghỉ hưu, tiến hành bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 với ông Giàng A Tính, Bí thư huyện Sìn Hồ; Đoàn Đức Long, Giám đốc Sở Giao thông vận tải. Kết quả, ông Giàng A Tính, Đoàn Đức Long đã trúng cử chức danh bầu giữ chức Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.
 

Đại biểu HĐND tỉnh trao đổi thông tin bên lề kỳ họp

 
 Tiếp đó, HĐND tỉnh đã tiến hành chia tổ thảo luận và chiều nay các đại buổi sẽ thảo luận tại tổ.
 
Thu Hoài