Thứ hai 23/5/2022
in trang
Phê duyệt giá sử dụng đất khi giao đất có thu tiền sử dụng đất cho cán bộ CCVC-LLVT trên địa bàn
 
Ngày 24/11, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1373 /QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất khi giao đất có thu tiền sử dụng đất cho cán bộ CCVC-LLVT trên địa bàn thành phố Lai Châu theo Thông báo số 1311-TB/TU ngày 19/01/2015 của Tỉnh ủy Lai Châu.
 
Theo đó, giá đất cụ thể cho 638 thửa đất ở tại đô thị và đất ở tại nông thôn trên địa bàn thành phố Lai Châu.
  
Giá đất cụ thể được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này làm căn cứ để tính tiền sử dụng đất khi giao đất có thu tiền sử dụng đất cho cán bộ CCVC - LLVT trên địa bàn thành phố Lai Châu theo Thông báo số 1311-TB/TU ngày 19/01/2015 của Tỉnh ủy Lai Châu.
 

Ảnh minh hoạ

 
Thu Hoài