Thứ hai 15/8/2022
in trang
Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho giáo viên ôn luyện và đội tuyển học sinh giỏi cấp quốc gia của tỉnh
 
Ngày 18/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1749 /UBND-VX, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho giáo viên ôn luyện và đội tuyển học sinh giỏi cấp quốc gia của tỉnh.
  
Theo đó, cho phép Sở Giáo dục và Đào tạo hằng năm được tổ chức bồi dưỡng, tập huấn trong và ngoài tỉnh cho đội ngũ giáo viên ôn luyện và đội tuyển học sinh giỏi cấp quốc gia của tỉnh.
 
Giao Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia xây dựng dự toán kinh phí thực hiện công tác bồi dưỡng, tập huấn nêu trên gửi Sở Tài chính thẩm định. Giao Sở Tài chính thẩm định dự toán chi tiết do Sở Giáo dục và Đào tạo lập, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định bảo đảm kinh phí tổ chức thực hiện.
 
Sau khi có kết quả các kỳ thi, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá hiệu quả việc tổ chức chọn đội tuyển, bồi dưỡng giáo viên và học sinh báo cáo UBND tỉnh.
 

Ảnh minh hoạ

 
Thu Hoài